trò chơi 3d cực cứu hộ online

trò chơi 3d Extreme Rescue

3d cực cứu hộ (3d Extreme Rescue):

Tại bệnh viện nơi bạn làm việc ban hành xe cứu thương mới và bây giờ ông chủ muốn kiểm tra tất cả các trình điều khiển của họ để biết ai sẽ đi với họ rằng sẽ nhanh chóng và chính xác bởi vì máy chỉ có bốn! Bạn cũng sẽ có thể tham gia vì bạn cũng đang làm việc ở đây và bạn không phải là người lái xe tồi tệ nhất của bệnh viện, và nếu bạn quản lý để đánh bại tất cả các nhân viên của họ và lấy vị trí đầu tiên nếu bạn trở thành người hùng của thành phố!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa