trò chơi Sao Comic Fighting 3. 2 online

trò chơi Comic Stars Fighting 3.2

Sao Comic Fighting 3. 2 (Comic Stars Fighting 3.2):

Một ngày nọ, một người nào đó đặt cùng một nhân vật rất mạnh từ vũ trụ khác nhau. Ông không đưa ra lời giải thích cho họ, do đó, ông đã làm như vậy. Điều duy nhất mà ông nói với họ, khi họ đã gặp nhau, là họ phải chiến đấu với nhau cho đến khi có người mạnh nhất. Chỉ khi đó họ sẽ có thể rời khỏi hòn đảo và trở lại vũ trụ của họ và tiếp tục kinh doanh.