trò chơi Cổ điển Sudoku online

trò chơi Classic Sudoku

Cổ điển Sudoku (Classic Sudoku):

Người hâm mộ của trò chơi cổ điển như câu đố của chúng tôi Sudoku. Không có gì không cần thiết, không có tác dụng đặc biệt là, để không làm bạn bối rối từ việc giải quyết các vấn đề. Điền vào tất cả các số tế bào bằng cách chọn kích của một con chuột, nếu bạn đặt sai số, các tế bào sẽ chuyển sang màu hồng.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa