trò chơi WWE đố online

trò chơi WWE Quiz

WWE đố (WWE Quiz):

World Wrestling Entertainment (còn được gọi là WWE) - công ty Mỹ tham gia vào việc thực hiện các hoạt động của đô vật chuyên nghiệp, và cũng sản xuất sản xuất phim, đĩa nhạc, quần áo và các trò chơi máy tính. Được thành lập bởi James Roderick McMahon và Toots Mondtom. Trong trò chơi này, bạn có thể kiểm tra kiến ​​thức của bạn về công ty và chương trình truyền hình trả lời câu hỏi đơn giản với các tùy chọn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa