trò chơi Nhà sản xuất nhân vật Naruto online

trò chơi Naruto character maker

Nhà sản xuất nhân vật Naruto (Naruto character maker):

Bạn không thích các nhân vật trong Naruto, ở đây bạn có thể tạo ra nhân vật của bạn, mà sẽ đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cao của bạn. Tất cả mọi thứ từ màu sắc của mắt, mỗi trong số đó bạn có thể làm cho màu sắc khác nhau, để tạo thành một quần bạn có thể chọn bên phải và bên trái của mô hình trống của chúng tôi với con chuột.