trò chơi Tình bạn là Magic - tấn công Dash online

trò chơi Friendship is Magic - Rainbow Dash attack

Tình bạn là Magic - tấn công Dash (Friendship is Magic - Rainbow Dash attack):

Thời gian để vui chơi với ngựa! Những sáng tạo đẹp huyền diệu không chỉ cho vẻ đẹp tuyệt vời của nó và siêu quyền lực, nhưng cũng thực tế là không ngừng sáng tạo ra nhiều loại đồ chơi và các hoạt động vui vẻ. Cho ai, và vì vậy đây vui vẻ sinh vật tưởng tượng, không thực hiện. Bạn phải đi với một trong số họ trên một hành trình thú vị qua những nơi khó khăn. Chúc may mắn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa