trò chơi Tìm Spike online

trò chơi Find Spike

Tìm Spike (Find Spike):

Phía trước của một con ngựa mê cung lớn nhỏ với nhiều hành lang phức tạp và khá tối. Giúp ngựa đi qua nó và tìm một lối thoát. Bạn không có nhiều thời gian để làm mới nó, thu thập chai màu xanh, không bỏ lỡ đá quý. Di chuyển bằng chuột.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa