trò chơi Móng Derpy. Ngọt ngào giấc mơ online

trò chơi Derpy hooves. Sweet dream

Móng Derpy. Ngọt ngào giấc mơ (Derpy hooves. Sweet dream):

Trong trường hợp không Applejack, trang trại táo ở lại trợ lý của cô Derpy. Bé chưa sẵn sàng cho một trách nhiệm như vậy, bởi vì chỉ ngủ thiếp đi trong cây. Ngọt ngào giấc mơ nói về cách táo đang rơi thẳng vào Derpy, và cô ấy chỉ quản lý để mở miệng, có nhai. Giúp đỡ con ngựa cảm thấy đầy táo, ngay cả khi trong một giấc mơ, vì trong thực tế nó bị cấm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa