trò chơi Money movers 1

Máy động lực tiền (Money movers 1):

Những tên cướp đã quyết định đi tù cướp chủ sở hữu. Đầu chiến đấu bí mật thường được sắp xếp giữa các tù nhân, bởi vì kiếm được rất nhiều tiền lãi. Anh hùng không phải chỉ thoát khỏi nhà giam, mà còn để giao tất cả số tiền bẩn được mua lại bởi lao động không công bằng Giám đốc. Tìm thấy một cách để vượt qua không được chú ý dưới camera giám sát!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa