trò chơi Ai muốn trở thành triệu phú? online

trò chơi Who want to be a millionaire?

Ai muốn trở thành triệu phú? (Who want to be a millionaire?):

Ai muốn trở thành triệu phú? Có thể bạn? Tương tự như vậy bạn. Để lâu không nghĩ, và bắt đầu chơi với chúng tôi ngay bây giờ. Quy tắc là như nhau. Bạn đặt câu hỏi và chỉ cần một phút bạn phải tìm lựa chọn đúng, hoặc sử dụng ba lời khuyên. Hãy nhìn xem, thời gian được đánh dấu, do đó, nhanh lên nếu không người khác sẽ giành chiến thắng triệu.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa