trò chơi Zombinsanity online

trò chơi Zombinsanity

Zombinsanity (Zombinsanity):

Trò chơi và đồ họa đẹp tuyệt vời mà sẽ đưa bạn đến nay trong năm 2068. Thật không may, đây không phải là giai đoạn thành công nhất trong cuộc sống của nhân loại. Sau khi tất cả, ý chí nổ virus rất nguy hiểm có thể biến người thành zombie tất cả. May mắn thay, khả năng miễn dịch anh hùng của bạn với nó, do đó, bạn là trái với tất cả niềm hy vọng. Cố gắng đi qua tất cả các phòng để được ở phía trước của bạn để tiêu diệt nhiễm trùng này.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa