trò chơi Ốc Bob 2 online

trò chơi Snail Bob 2

Ốc Bob 2 (Snail Bob 2):

Con ốc không có thời gian để về nhà Bob, và đó là thời gian cho anh ta để bắt đầu lại. Làm cho anh ta thành một công ty, bởi vì một con đường khó khăn để vượt qua tốt hơn với nhau. Để nhân vật của bạn di chuyển xa hơn về phía trước, hãy hạ thấp các đòn bẩy khác nhau và mở lối đi. Ở đây bạn cần suy nghĩ một chút, và sau đó tiến hành hành động.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa