trò chơi Chiến tranh bọ cánh cứng online

trò chơi Bug War Recolonize

Chiến tranh bọ cánh cứng (Bug War Recolonize):

Trong trò chơi này, bạn phải hiển thị tất cả huy khả năng của mình, người ra lệnh cho quân đội của mình, đi đâu và những gì sau là để tấn công pháo đài. Bạn có để hiển thị tất cả sự khéo léo của mình để đánh bại quân đội đối thủ. Nếu không, nó sẽ nắm bắt tất cả các căn cứ của bạn và sau đó bạn bị mất. Và nếu điều đó xảy ra, sau đó bạn phải bắt đầu lại.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa