trò chơi Ảo trống v.1 online

trò chơi Virtual Drums v.1

Ảo trống v.1 (Virtual Drums v.1):

Đoán loại vòng tròn màu xám kín đáo trên sân, nó là trống. Sử dụng chuột để click vào bất kỳ vòng tròn và bạn sẽ nghe thấy âm thanh của trống. Mỗi vòng tròn trống âm thanh khác nhau. Vì vậy, trước khi bạn là một bộ trống thực, có thể là khá nghiêm trọng và thú vị để chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa