trò chơi Hairdress mới của Barbie online

trò chơi Barbie's new Hairdress

Hairdress mới của Barbie (Barbie's new Hairdress):

Barbie từ lâu đã nổi tiếng với mái tóc vàng dài của nó, nhưng thời trang hiện đại trình bày lựa chọn phong cách nhiều hơn sợi lỏng đơn giản. Và cuối cùng quyết định Barbie cắt tóc, và có thể sơn. Có dụng cụ cầm tay và bắt đầu bỏ qua hình ảnh của vẻ đẹp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa