trò chơi Strikeforce Kitty 1 online

trò chơi StrikeForce Kitty 1

Strikeforce Kitty 1 (StrikeForce Kitty 1):

Mèo con đội chiến đấu nên dập tắt một cuộc nổi dậy chưa từng có, bắt đầu mèo mỡ địa phương. Ông tất cả các sữa và thức ăn của mèo con còn lại. Bây giờ chúng ta cần phải đối phó với bọn tay sai. Rõ ràng, tất cả các mèo con sẽ không tồn tại, nhưng ít nhất là một trong những yêu cầu để có được để kết thúc. Đừng sợ của phiến quân áo giáp mạnh mẽ, thu thập cá - bạn sẽ nhanh chóng như vậy.