trò chơi Bánh ngô Taco online

trò chơi Papa's Taco Mia

Bánh ngô Taco (Papa's Taco Mia):

Trong trò chơi này từ bạn ở nơi đầu tiên cần phải hạn chế chăm sóc, vì chúng ta đang nói về nghệ thuật ẩm thực, mà là rất không mong muốn để cho phép bất kỳ sai lầm. Đặc biệt là trong những khoảnh khắc khi bạn có rất nhiều du khách, điều quan trọng để không nhầm lẫn các đơn đặt hàng là, nếu bạn thực sự hạ cấp tổ chức của nó, và do đó mất đi khách hàng. Tốc độ cũng là một yếu tố quan trọng, vì nó sẽ phụ thuộc vào số lượng tip của bạn, nếu bạn để chúng ở tất cả. Sau một ngày đã qua, bạn có thể nâng cấp thiết bị của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa