trò chơi Bánh xe thép online

trò chơi Steel Steering Wheel

Bánh xe thép (Steel Steering Wheel):

Để vượt qua trò chơi này, bạn cần rất nhiều sức chịu đựng, sự nhanh nhẹn, và tất nhiên, may mắn. Mục tiêu - để đi tất cả các cách từ đầu đến cuối và đồng thời thu thập càng nhiều điểm như sao. Kiểm soát của các trò chơi với các phím mũi tên và phím dài để nhảy. Chúc may mắn với trò chơi của bạn!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa