trò chơi Amigo Pancho online

trò chơi Amigo Pancho

Amigo Pancho (Amigo Pancho ):

Pancho rơi vào một hẻm núi sâu và sẽ ở lại đó, nhưng hóa ra là hai bóng người mà các anh hùng có cơ hội để bay khỏi cái bẫy đá, nhưng cần giúp đỡ của bạn. Hủy bỏ các rào cản để các quả bóng, loại bỏ chúng khỏi những cây xương rồng gai, mà cũng có thể bắn phá giam cầm.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa