trò chơi Cầu thang mùa thu online

trò chơi Stair Fall

Cầu thang mùa thu (Stair Fall):


Ở trên cùng của một cầu thang dài đứng một người đàn ông có phong trào có thể được điều khiển bằng chuột hoặc bàn phím. Nhiệm vụ của ông là để rơi xuống, lớn hơn người đàn ông thiệt hại được, những điểm khác bạn kiếm được.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.