trò chơi Giáng sinh Hangman online

trò chơi Christmas Hangman

Giáng sinh Hangman (Christmas Hangman):

Bạn không muốn người đàn ông dễ thương vẽ treo trên giá treo cổ, khi tất cả xung quanh ăn mừng Giáng sinh. Giúp đoán từ và câu sẽ bị đình chỉ. Nhưng với mỗi chữ cái đoán đúng cơ hội người đàn ông sẽ giảm. Nhập các chữ cái trên bàn phím.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa