trò chơi Max và Ruby đối tượng ẩn online

trò chơi Max and Ruby hidden objects

Max và Ruby đối tượng ẩn (Max and Ruby hidden objects):

Một khi bạn nhìn thấy hình ảnh ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm cho táo xanh. Chuyển sự chú ý của bạn, trang bị một con chuột bình thường, bạn cần phải thu thập các đối tượng thích hợp trong các trò chơi. Lưu ý từng cử động đúng của bạn sẽ được trả một số tiền nhỏ chơi. Khi những quả táo ở mức này sẽ được thu thập, tiến hành tiếp theo.