trò chơi Thời trang trên thế giới online

trò chơi Fashion Around The World

Thời trang trên thế giới (Fashion Around The World):

Một trò chơi tuyệt vời trong đó bạn sẽ có thể nhìn vào những góc khác nhau của thế giới rộng lớn của chúng tôi và tìm hiểu những gì họ có cho thời trang, và những gì quần áo thích những cô gái trẻ. Trước khi bạn chơi các nhân vật nữ chính, bạn có thể thử nó hoàn toàn bất kỳ trang phục và thực hiện một vài hình ảnh trên bộ nhớ. Đối với mỗi một cái gì đó trang phục đặc biệt theo cách và độc đáo của riêng mình. Chúc may mắn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa