trò chơi Sự bùng nổ của hai plasma online

trò chơi Plazma Burst 2

Sự bùng nổ của hai plasma (Plazma Burst 2):


Bạn đã hạ cánh trên một hành tinh xa lạ để tiêu diệt lực lượng nổi dậy chống đối. Vũ khí trong tay hai thanh kiếm plasma, với sự giúp đỡ của tất cả cần phải loại bỏ. Quản lý bởi nhân vật chính với con chuột và phím WASD.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.