trò chơi Kẻ điên đua xe online

trò chơi Madmen Racing

Kẻ điên đua xe (Madmen Racing):


Xem các cuộc đua trên truyền hình, các cư dân của khu vực quyết định làm cho đối thủ cạnh tranh. Chiếc xe của họ phải vượt qua chỉ có một yêu cầu: một bánh xe, và các trường hợp khá thích hợp. Nó có thể giống như một bồn tắm cũ và máy hút bụi. Vượt qua descents và trèo lên trước các đối thủ của họ. Đừng quên liên tục cải thiện chiếc xe của bạn. Sẵn sàng!

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.