trò chơi Xe Wheely. Phần 3 online

trò chơi Wheely car. Part 3

Xe Wheely. Phần 3 (Wheely car. Part 3):

Trên đường có đầy đủ các tai nạn, như đáng chú ý, và không phải là rất nhiều. Nếu người lái xe dừng lại để giúp đỡ lẫn nhau, nó đe dọa một thảm kịch quy mô lớn. Tới đường và theo dõi tình hình giao thông: có thể một người nào đó một lốp xe phẳng hoặc xăng kết thúc. Không ở lại đi, và sau đó đến với bạn để được giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa