trò chơi Elsa đông lạnh Bất Cắt tóc online

trò chơi Elsa Frozen Real Haircuts

Elsa đông lạnh Bất Cắt tóc (Elsa Frozen Real Haircuts ):


Salon mùa đông này chuyên cắt tóc bất thường. Thông thường, khách hàng là những cô gái không sợ để thử nghiệm. Theo ý của bạn là một trong số họ. Gặp gỡ - là Elsa. Cô là giáo sư của Viện Triết học. Hôm nay, cô muốn bằng cách nào đó chuyển đổi. Hãy cố gắng chọn cho mái tóc mới của cô. Theo ý của bạn tất cả các công cụ cắt tóc cho đến khi máy cạo râu.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.