trò chơi Sushi Cát 2 online

trò chơi Sushi Cat 2

Sushi Cát 2 (Sushi Cat 2):

Chỉ trong trò chơi này, bạn sẽ thấy sushi sành ăn này. Con mèo nhỏ bất lực chỉ ở cái nhìn đầu tiên, cho đến khi vụ không áp dụng cho ăn sushi. Với sự giúp đỡ của một con chuột máy tính để hướng dẫn các con mèo dành quỹ đất đặt ra và cố gắng để đẩy nó để nó có thể thu thập càng nhiều goodies. Khám phá, cấp độ mới nhiều niềm vui

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa