trò chơi Naruto trận đấu 2 online

trò chơi Naruto Match 2

Naruto trận đấu 2 (Naruto Match 2):

Các trò chơi của kỹ năng và chăm sóc. Ở đây bạn có rất ít thời gian và công việc - rất nhiều. Nhiệm vụ của bạn trong những hình ảnh trình bày và tìm thấy bản sao loại bỏ chúng khỏi sân chơi. Cho mỗi bước chính xác bạn sẽ nhận được điểm thưởng, nhưng với mỗi bỏ lỡ, điểm sẽ được trừ vào tài khoản của bạn. Hãy cẩn thận khi tìm kiếm các cặp giống hệt nhau, và sau đó bạn có thời gian để thực hiện nhiệm vụ trước khi thời gian chạy ra ngoài.