trò chơi Tarzan bóng online

trò chơi Tarzan ball

Tarzan bóng (Tarzan ball):

Hiển thị những gì có thể bạn và hành động anh hùng vì lợi ích của người yêu của mình. Trên nhiều cấp độ, bạn sẽ cần phải cố gắng để tiếp cận các mục tiêu cam. Có thể sử dụng một con chuột máy tính thông thường. Nhấp vào nó, giữ con trỏ vào mục tiêu. Vì vậy, bạn có thể di chuyển nhân vật của bạn ngay trong trung tâm của mình và vượt qua mức.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa