trò chơi Power Rangers Spot The Differences

Power Rangers tại chỗ khác biệt (Power Rangers Spot The Differences):

Cán bộ kiểm lâm cần sự giúp đỡ, một người nào đó làm hỏng hình ảnh của mình, làm cho bản tiêu chuẩn. Bạn là phải hiểu lý do tại sao các bản sao không đứng vững được. Giữa hai hình ảnh mô tả Rangers hùng mạnh, có rất nhiều điều không chính xác. Nhiệm vụ của người chơi là để so sánh hai hình ảnh và tìm thấy sáu khác biệt giữa chúng. Con trỏ tương phản thấy cần lưu ý, sau đó nó biến mất. Trong trò chơi này, bạn chỉ có ba cuộc sống chơi game cho mỗi lỗi bạn sẽ được chụp cho một đời. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, bạn ngay lập tức có được sau, đó sẽ là một hình ảnh khác nhau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa