trò chơi Shrek Jigsaw Puzzle online

trò chơi Shrek Jigsaw Puzzle

Shrek Jigsaw Puzzle (Shrek Jigsaw Puzzle):

Vui Shrek muốn trở thành chủ sở hữu của hình ảnh, mà sẽ được hiển thị cho tất cả các bạn bè của mình. Nhưng đối với anh đó là một nhiệm vụ không thể mà bạn phải thực hiện. Gấp một câu đố đơn giản của phần hình dạng khác nhau, kết nối với nhau bằng đường rãnh đặc biệt. Bạn có thể sử dụng một gợi ý, cũng được áp dụng trên cơ sở của sân chơi.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa