trò chơi Mario Time Attack: Remix online

trò chơi Mario's Time Attack: Remix

Mario Time Attack: Remix (Mario's Time Attack: Remix):

Giúp Mario đạt được công chúa yêu quý của mình. Điều này sẽ cuộc chạy băng đồng và thời gian cho một chạy khá một chút. Để đi đến cấp độ tiếp theo, bạn cần phải có thời gian cho một khoảng thời gian ngắn để chạy một khoảng cách nhất định.