trò chơi Boat Invasion online

trò chơi Boat Invasion

Boat Invasion (Boat Invasion):


Thiết lập bảo vệ thích hợp trên các bờ sông để các tàu của đối phương không thể có được trên lãnh thổ của bạn. Đối với các tàu bị hỏng sẽ cho tiền để mua vũ khí mới của họ.

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.