trò chơi Naruto vs Sasuke online

trò chơi Naruto vs. Sasuke

Naruto vs Sasuke (Naruto vs. Sasuke):

Huyền thoại Naruto vẫn thấy kẻ thù nguy hiểm nhất của mình, và dự định sẽ chiến đấu với anh ta để khôi phục lại công lý. Đây sẽ là một trận chiến trọng mà bạn tham gia tích cực và trở thành một anh hùng. Nỗ lực sẽ được áp dụng lần lượt, điều chính - để chọn một chiến thuật hiệu quả. Kiểm soát con chuột, làm cho việc sử dụng các cuộc tấn công khác nhau, tiêu diệt kẻ thù.