trò chơi Mario Trong Valley online

trò chơi Mario In Valley

Mario Trong Valley (Mario In Valley):

Mario là một lần nữa nơi nguy hiểm và cần phải chống lại kẻ thù. Bây giờ anh sẽ phát hành các thung lũng của cái ác và cứu công chúa tuyệt đẹp. Đi cùng với cuộc hành trình anh hùng, vượt qua mọi trở ngại một cách an toàn. Phá hủy tất cả các quái vật chỉ là một bước nhảy, thu thập tiền xu và khéo léo nhảy qua các nền tảng.