trò chơi Monster Truck destroyer online

trò chơi Monster Truck Demolisher

Monster Truck destroyer (Monster Truck Demolisher):

Nhiệm vụ của bạn - để tiêu diệt càng nhiều xe trong đường đi của nó và vượt qua mọi trở ngại. Nhận an toàn về đích và âm thanh, thậm chí nếu bạn vượt qua dòng kết thúc lộn ngược.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa