trò chơi Rapunzel Răng Rotten online

trò chơi Rapunzel Rotten Teeth

Rapunzel Răng Rotten (Rapunzel Rotten Teeth):

Rapunzel không ngủ cả đêm vì cô đã quá nhiều đau răng. Bạn nên kiên nhẫn của bạn và cứu cô khỏi đau răng. Sử dụng các công cụ đặc biệt và các chế phẩm nha khoa. Một khi bạn đã hoàn thành phần nha khoa của trò chơi của chúng tôi, sau đó bạn sẽ nhận được bất ngờ của chúng tôi, màu của trò chơi hấp dẫn này. Tiến tới vai trò của nha sĩ.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa