trò chơi Sponge Bob tùy chỉnh của bạn online

trò chơi Customize your Sponge Bob

Sponge Bob tùy chỉnh của bạn (Customize your Sponge Bob):

Hi! Tên tôi là SpongeBob, và hôm nay tôi đã sẵn sàng cho điều đó để đi đến một công việc mới, hoặc chỉ vui vẻ tốt. Nhưng cho điều này, chúng ta cần đầu tiên của tất cả rất tốt mặc quần áo. Cố gắng giúp tôi trong vấn đề này cho đến khi quá muộn, bởi vì mọi người sẽ phải chờ đợi. Chọn các mục thích hợp từ tủ quần áo của tôi, và sau đó chỉ cần nhận phù hợp với khuôn mặt của bạn tôi, và sau đó bạn may mắn chỉ để chơi và làm cho tất cả các quyết định đúng đắn. Chúc may mắn và vui vẻ!

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa