trò chơi Fireboy và Watergirl 2: đền thờ ánh sáng online

trò chơi Fireboy and Watergirl 2: The Light Temple

Fireboy và Watergirl 2: đền thờ ánh sáng (Fireboy and Watergirl 2: The Light Temple):


Trong bộ phim thứ hai của trò chơi, anh hùng và các hạt nhỏ tia sáng của chúng tôi đã vào đền thờ, nơi họ một lần nữa phải tìm cách thoát khỏi mê cung này với ngôi đền rất nhiều và vẫn không hề hấn gì, tại mỗi bước của nhiều cạm bẫy của họ đang chờ đợi. Một trò chơi đơn giản nhưng gây nghiện mà sẽ kháng cáo đến tất cả mọi người. Bạn phải đi bộ trên đường phố một chút về thế giới ma thuật. Ở đây bạn sẽ đáp ứng các yếu tố trên toàn thế giới tuyệt vời và tìm hiểu cách họ sống và dành thời gian giải trí của họ. Có lẽ bạn may mắn và bạn hoàn toàn chìm trong thế giới vô cùng tuyệt vời của họ. Quản lý: ngọn lửa - mũi tên, nước - ADWS

Bạn không có trò chơi mà trong đó bạn chơi.
chưa đánh dấu.