trò chơi Shoot cuối online

trò chơi The Last Shoot

Shoot cuối (The Last Shoot):

Bạn - một tay bắn tỉa chuyên nghiệp, nhưng trong một thời gian bây giờ bạn săn bắn. Xem những ngôi nhà xung quanh và cửa sổ, nơi mà đồng nghiệp của bạn và cố gắng để bắn bạn. Nếu bạn không có thời gian để bắn đầu tiên - bị bắn. Được nhanh hơn và Lovchev metche đối thủ của họ, phụ thuộc vào cuộc sống của bạn. Sử dụng chuột để nhắm và bắn.