trò chơi Màu hồng điểm online

trò chơi Pink Spot

Màu hồng điểm (Pink Spot):

Ở đây bạn sẽ được thưởng thức những cuộc phiêu lưu cùng với bóng hồng của chúng tôi. Mục đích của công việc của bạn để thu thập tất cả các ngôi sao sẽ được nằm trong mê cung. Các nhanh hơn bạn có thể làm điều đó càng có nhiều điểm bạn kiếm được. Khéo léo điều hướng và làm nhảy tốt, và sau đó bạn sẽ thành công.