trò chơi Hungry Bears online

trò chơi Hungry Bears

Hungry Bears (Hungry Bears):

Ăn tất cả những con gấu mà đi vào nhà hàng di động của bạn. Bạn có một menu nhỏ, phần khó nhất là làm bánh. Điều chính ở đây không phải là proshlyapil, nếu không họ sẽ đốt cháy. Đừng làm cho khách hàng của bạn chờ đợi lâu phụ thuộc vào thu nhập của bạn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa