trò chơi Xây dựng Thomas Tàu online

trò chơi Build Thomas Train

Xây dựng Thomas Tàu (Build Thomas Train):

Hôm nay, bạn nhớ phim hoạt hình cũ tốt về xe lửa. Từ trong ứng dụng này, bạn sẽ phát hành ca khúc đầu tiên trên tàu tên là Thomas. Trong ứng dụng này, bạn sẽ cần phải thu thập động cơ hơi nước cho các bộ phận, và nhiệm vụ sẽ được về thời gian và có một ít nỗ lực và sự khéo léo. Cố gắng để thay thế các bộ phận ở nơi cần thiết về ý kiến ​​của bạn. Tức là thu thập đầu máy tính và để cho cuộc hành trình đầu tiên của mình. Sau khi tất cả, tuyệt vời để tạo ra cái gì đó sẽ giúp mọi người sau.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa