trò chơi Không gian Á hậu 2 online

trò chơi Space Runner 2

Không gian Á hậu 2 (Space Runner 2):

Stikmen đã có trong không gian và khám phá các nền tảng không gian. Anh ta cần để có được các mũi tên bỏ qua các tinh thể màu đỏ - chúng rất độc hại và tiêu diệt những người xâm phạm stikmena cuộc sống phi hành gia. Bức ảnh - di chuyển chuột - mũi tên.