trò chơi Tạo ra một cảnh từ Mario online

trò chơi Create a scene from Mario

Tạo ra một cảnh từ Mario (Create a scene from Mario):

Mỗi người chơi tự trọng, nhưng một khi chơi một trò chơi với Mario, và bây giờ bạn có một cơ hội tuyệt vời để tạo ra một cảnh cho Mario phiêu lưu mạo hiểm nhất. Chọn nền và dưới nền của điều: Mario mình, nhiều đối thủ của ông - công Bowser, đặt chướng ngại vật và đưa tiền xu như một phần thưởng.