trò chơi Bảo vệ thời gian 3 online

trò chơi Age of Defense 3

Bảo vệ thời gian 3 (Age of Defense 3):

Bạn có để giành chiến thắng nhiều hơn một trăm trận đánh huyền thoại kể từ khi kỷ nguyên của xã hội nguyên thủy và thời gian kết thúc trong ngày. câu lạc bộ của bạn và một súng cao su, mà bạn sẽ sử dụng trong trận chiến với kẻ thù cuối cùng phát triển thành vũ khí nhỏ và súng máy. Bắt đầu chơi ngay bây giờ cho con người Neanderthal bình thường để dạy cho anh ta nghề nghiệp và kỹ năng với các loại vũ khí chiến tranh, dần dần phát triển nó thành một nhân vật hiện đại hơn. Xin vui lòng gửi anh hùng của bạn để chụp vùng lãnh thổ, chiến thuật xây dựng và chiến thắng vững chắc.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa