trò chơi Kiểu Châu Á chanh gà online

trò chơi Asian Style Lemon Chicken

Kiểu Châu Á chanh gà (Asian Style Lemon Chicken):

Gà nấu chín trên một công thức đặc biệt, sẽ là món ăn chính trên bàn và thỏa thích tất cả các khách. Bạn cần cả hai nên cố gắng để điều trị biến ngon miệng. Sử dụng các đầu mối ở dạng mũi tên, càng nhanh càng tốt và cẩn thận cắt sản phẩm, kiểm soát chuột, và sau đó pha trộn các thành phần có sẵn theo một thứ tự cụ thể.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa