trò chơi Dump thoát online

trò chơi Dump Escape

Dump thoát (Dump Escape ):

Trước khi các trò chơi bạn nhận được đến cửa hàng nơi bạn mua các sinh vật khác nhau, trong đó bạn sẽ có thể để biến như các trò chơi khoảng cách hơn bạn nhận được trên dưới áp lực liên tục từ kẻ thù, nhiều tiền hơn bạn sẽ kiếm được. Vào chúng bạn có thể mua các sinh vật mới có thể vượt qua khoảng cách lớn hơn.

Tất cả các trò chơi trực tuyến tốt nhất. Heroes Genres khóa